İŞBİLİR HALI MOBİLYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbilir Hali Mobilya Ev Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu) olarak, siz değerli müşterilerimize halı, kilim …. Dekoratif ürünler noktasında uzun yıllardır hizmet vermekteyiz.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin aktarılıp aktarılmadığı ile aktarılıyorsa kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve 11 inci maddede sayılan diğer haklarınızı siz değerli müşterilerimize bildirerek 6698 sayılı Kanunun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.homepera.com/ internet adresinde yer alan İşbilir Hali Mobilya Ev Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı No:6  19 Mayıs / SAMSUN adresindeki veri sorumlusu olan şirketi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ve bu metin anlamında da İşbilir Hali Mobilya Ev Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan:

İşbilir Hali Mobilya Ev Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

MERSİS Numarası:

0481008739100012

Adresi:

Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6   19 Mayıs / SAMSUN

Telefon:

0362 511 47 00

Faks:

0362 511 24 06

E-mail:

[email protected]

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Tarafımızca işlenen siz değerli müşterilerimizin verileri aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileriniz

Ad-soyad, TC kimlik no, cinsiyet, fotoğraf, yaş, imza, ürünü teslim alana ait kimlik verisi

İletişim Bilgileriniz

Ürün ve fatura teslim adresi, irtibat numarası, e-posta adresi

Finansal Veriler

Ödeme bilgileri, borç bilgisi,

İnternet Müşterilerinden Alınan Diğer Veriler

IP numarası, çerezler

Diğer Bilgileriniz

İşitsel ve Görsel Kayıtlar, talep veya şikayet verileri, web sitesi verileri

Müşteri bilgilendirme faaliyetleri, mal ve hizmet satımı, internet sitesi üyelik işlemleri, mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, güvenlik kameraları vasıtasıyla güvenlik amaçlı bina giriş-çıkışlarının takibi, sizlerin talep veya şikayetlerinizin alımı ve değerlendirilmesi faaliyetleri sırasında;

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Siparişlerin teslim edilmesi, ödemelerin takip edilerek tahsilatların gerçekleştirilmesi
 • Tüketici şikâyetlerinin çözümlenmesi
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Bina Güvenliğinin sağlanması
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması ve değerlendirilmesi
 • Web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve açık rıza verilmesi halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı “Kanun”un 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlemekteyiz. Yaptığımız işin yürütülebilmesi adına yukarıda saydığımız amaçlarla işlediğimiz kişisel verilerinizin işlemesi ile ilgili politikamız hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, https://www.homepera.com/ adresinden erişebileceğiniz, İşbilir Hali Mobilya Ev Tekstil Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Şirketimiz tarafından fiziki ortamda işletmelerimizi ziyaret etmeniz halinde işletmelerdeki güvenlik kamera kayıtları, satış sözleşmesinin imzalanması, müşteri bilgi formunun doldurulması şeklinde; elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden üyelik formunun doldurulması, internet siparişinin verilmesi, çerezler, talep ve şikayet bildirimleriniz vasıtasıyla; sözlü olarak ise çağrı merkezlerimizdeki görüşmelerin kayıt altına alınması yoluyla kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Elde edilen kişisel verileriniz ancak siz değerli müşterilerimizin açık rıza vermesi halinde pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına vermiş olduğunuz açık rıza doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Bir Kişiye Aktarılıyor Mu?

Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; İşbilir Halı, kişisel verileri yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarabilecektir.

Şirketimizce “Kanun”a uygun olarak toplanan ve işlenen yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi sadece mevzuatta öngörülmesi ve açık rızanızla; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. İş ortaklarımızın güncel listesine https://www.homepera.com/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizi, https://www.homepera.com/ adresinden erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda (“Saklama ve İmha Politikası”) öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen ilk periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden, sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile özel teklifler için ancak ve ancak açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız. İletilerin

gönderilmesine dair açık rızanızı fiziki olarak veya https://www.homepera.com/ sayfasındaki iletişim yollarından tarafımıza bu talebinizi içerir e-posta ya da posta yoluyla ileterek geri alabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin “Kanun”un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?


Kişisel veri sahibi olarak siz değerli müşterilerimizin Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarını Nasıl Kullanabilir?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.homepera.com/ adresinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca İlgili Kişinin başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası,(başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası veya faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirilmeyecektir.

İŞBİLİR HALI MOBİLYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız amacıyla sosyal medya özelliklerini sağlamak ve trafiği analiz etmek için, aralarında içerik kişiselleştirme ve reklamların da yer aldığı bazı çerezler (tanımlama bilgileri) kullanıyoruz. Bu çerezler, hedefli medya çerezleri ve gelişmiş analiz çerezleri içermektedir. Daha fazla bilgi için çerezler sayfasında yer alan Bilgi Bildirimi'mizi inceleyin.BURAYA TIKLAYINIZ